Informacje

Informacje o Konkursie nr 7/2023 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na wybór operacji, które będą realizowane w 2023 r.

Projekty finalistów Rural Inspiration Awards 2022

Europejski Parlament Wiejski 2022 — Przetłumaczona Deklaracja z Kielc

Nowe na wsi - cykl audycji telewizyjnych

Polski Plan Strategiczny dla WPR zatwierdzony przez Komisję Europejską

Sieć Najciekawszych Wsi – warto odwiedzić

Eksperci w temacie ekologicznej produkcji, poszukiwani do nowej Grupy Tematycznej ENRD - do dnia 19 sierpnia 2022 r.

Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski

Prezentacja zwycięskich inicjatyw V edycji ogólnopolskiego konkursu „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”

Odnowa wsi okiem Związku - artykuł w wakacyjnym wydaniu "Gazety Sołeckiej"

Najistotniejsze modyfikacje Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

"Raport - Czy uda się zrealizować Cele Zrównoważonego Rozwoju?"

25-lecie polskiej odnowy wsi (informacje po konferencji pt. „25 lat polskiej odnowy wsi, dorobek i wyzwania”, organizowanej przez Samorząd Województwa Opolskiego, przy współpracy z gminami opolskimi Stowarzyszenia PSORW, w dniach 2-3 czerwca 2022 roku w Gogolinie, woj. opolskie)

Artykuł pt. "Tradycyjne wiejskie ogrody"

„Raport o stanie wsi. Polska Wieś 2022” - Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

PUBLIKACJA: Dobre praktyki mające wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Przykłady operacji zrealizowanych w ramach planu operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z budżetu państwa na realizację celów statutowych kół gospodyń wiejskich (od 1 kwietnia 2022 r.)

Komisja Europejska zachęca do udziału w pracy nad paktem na rzecz obszarów wiejskich  

Poradnik NID dla gmin o zarządzaniu dziedzictwem kulturowym

1 stycznia 2022 r. wchodzi w życie ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Szlak Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

2021 r.

Przyjęto projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027

Inteligentna wieś - czyli jaka? Publikacja: „Koncepcja smart villages. Przykłady z Polski". Książka dostępna w pliku .pdf, na stronie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk.

Do 30.09.21 KGW mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej

Rozstrzygnięcie konkursu „Piękna Wieś Województwa Śląskiego” 2021 (wrzesień 2021 r.)

10 milionów zł na inwestycje pro-ekologiczne w Mikołowie

Jubileusz 70-lecia Koła Gospodyń Wiejskich w Bełku (15 czerwca 2021 r.)

30-lat pracy sołtysa dla Leboszowic w gminie Pilchowice (14 czerwca 21 r.)

Bieruń Ci przaje - wywiad z Krystianem Grzesicą

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe - po spotkaniu w Kochanowicach (6 maja 2021 r.)

Centrum Pasterskie w Koniakowie (gmina Istebna) Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu organizowanego przez Polską Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi

Ustanowiono globalną definicję obszarów miejskich i wiejskich 

Informator 3/2021 (kwiecień 2021 r.)

Bieruń obchodzi 30 rocznice odrodzonej samorządności

Pszczyna objęta kolejnym antysmogowym pilotażem NFOŚiGW

Odbudowa gospodarcza UE po pandemii – zaangażowanie organizacji pozarządowych 

Przykłady podjętych działań na obszarach wiejskich w trakcie pandemii (w UE)

Szybsza komunikacja z mieszkańcami w gminie Mszana

Ekosłupki i wsparcie walki ze smogiem w Olsztynie

Stanowisko ws projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej oraz Paktu społecznego dla polskiego rolnictwa podpisane przez 55 organizacji pozarządowych, z dn. 18 marca 2021 

Informator 2/2021 (marzec 2021 r.)

Stanowisko OPOS w sprawie przyszłości rozwoju obszarów wiejskich w Polsce po 2023 r. z dn. 5 marca 2021 r.

Stanowisko Zarządu ŚZGiP z dn. 12 lutego 2021 r. w/s wdrażania podejścia LEADER (RLKS – rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność) w nowym okresie programowania 2021-2027, z dn. 12 lutego 2021 r.

Informator 1/2021 (luty 2021 r.)

2020 r.

Wideokonferencja Estetyzacja przestrzeni wsi - relacja po spotkaniu (w ramach corocznego Spotkania Liderów Odnowy Wsi)

Bon inwestycyjny i inne postulaty ZGW RP

 

 

Kontakt w Biurze Związku:

Marta Żelezny, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich
e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 25-11-021

Polecamy
Współpracujemy