Ustawa o walce z COVID-19 20.10

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 

Jak poinformowano w obwieszczeniu, jednolity tekst datowanej na 2 marca ustawy uwzględnienia zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 15 października br.

Chodzi o zmiany wprowadzone 12 ustawami, począwszy od ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Najpóźniejszy wymieniony w obwieszczeniu akt prawny  ujęty w treści tekstu jednolitego to ustawa z dnia 7 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19.

Ustawa o walce z COVID-19 określa zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, w tym zasady i tryb podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się tej choroby zakaźnej.

więcej: www.samorzad.pap.pl

Źródło: serwis samorządowy PAP

Data publikacji: 28.10.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy