Kryzys finansów w samorządach


W tej zakładce informujemy o aktualnej sytuacji finansowej gmin i powiatów z naszego regionu, o tym, co problemy w samorządowych budżetach oznaczają dla naszych wspólnot lokalnych. Zamieszczamy też na bieżąco materiały eksperckie, informacyjne i dziennikarskie dotyczące powyższych zagadnień.

 

 

 


Kilka słów o tym jak jest

O kryzysie w budżetach samorządów środowisko samorządowe w całej Polsce mówi od dawna, choć w ostatnich miesiącach głosy te słychać jeszcze bardziej.

Z jednej strony na finanse gmin i powiatów niekorzystanie od kilku lat wpływa wiele obiektywnych czynników (np. zmiany przepisów prawa, wzrost cen usług, z których samorządy korzystają realizując zadania publiczne, reforma oświaty). Z drugiej strony sytuację znacząco pogarsza trwająca epidemia. 

Raport o finansach jst - nie ma złudzeń

Niepokojący obraz wyłania się z „Raportu o stanie finansów jst w województwie śląskim – stan po III kwartałach 2020 r.”, który został opracowany na zlecenie Związku. Dokument wskazuje kluczowe zjawiska i tendencje w samorządowych finansach (powstał pod koniec października). W opracowaniu pod lupą znalazły się zwłaszcza dochody ogółem samorządów, wydatki bieżące, ubytki w dochodach z tytułu PIT i CIT, nadwyżka operacyjna i luka finansowa w oświacie.

Niestety wnioski płynące z Raportu potwierdzają, że wcześniejsze obawy samorządów lokalnych były uzasadnione. Spadek potencjału inwestycyjnego gmin i powiatów, dynamicznie rosnące wydatki bieżące oraz pozorny wzrost dochodów ogółem – to najważniejsze zjawiska, które zdiagnozowano w tym opracowaniu. Niestety te zjawiska w połączeniu ze skutkami epidemii, ograniczą zakres usług publicznych, a także skalę inwestycji publicznych.

Ponadto Związek zlecił też przygotowanie opracowania eksperckiego pn. „Wyzwania dla budżetów JST województwa śląskiego na progu 2021 roku”, które odnosi się do innych jeszcze aspektów finansów gmin i powiatów (bazując na danych zawartych w raporcie).

wyciąg z raportu i opracowania dostępny tutaj

Mówimy o kryzysie finansów samorządów w mediach

 • rozmowy na temat kryzysu w finansach samorządów w studiu Silesia24:

rozmowa z Piotrem Kuczerą, Przewodniczącym Związku, Prezydentem Rybnika na temat raportu dotyczącego aktualnej sytuacji finansowej samorządów lokalnych i wsparcia samorządów w epidemii:

nagranie dostępne tutaj

rozmowa z Marianem Błachutem, Burmistrzem Czechowic-Dziedzic, członkiem Zarządu Związku na temat budżetów gmin oraz planów na przyszły rok:

nagranie dostępne tutaj

 • materiał prasowy na temat raportu i finansów samorządów w portalu Silesia24 dostępny tutaj
   
 • materiał prasowy na temat finansów w kontekście realizowania usług publicznych dostępny tutaj
   
 • pierwszy materiał prasowy w portalu Dziennika Zachodniego na temat raportu i finansów dostępny tutaj
   
 • drugi materiał prasowy w portalu Dziennika Zachodniego na temat finansów w kontekście realizowania usług publicznych dostępny tutaj
   
 • cykl audycji w Polskim Radiu Katowice - więcej tutaj
   
 • audycje w radiu eM - więcej tutaj

Materiały informacyjne w sprawie finansów samorządów 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi - dostępne tutaj

Finanse samorządów lokalnych okiem mieszkańca

Zachęcamy też do zapoznania się z materiałami informacyjno-graficznymi umieszczonymi w zakładce "Finanse samorządowe okiem mieszkańca" - dostępna tutaj

Data aktualizacji: 1.12.2020 r.

 

Polecamy
Współpracujemy