Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna to główny wskaźnik „poziomu bezpieczeństwa finansowego” samorządów lokalnych. Oznacza dodatnią różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w danym roku w gminie. Można powiedzieć, że im większa nadwyżka, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej w wyniku negatywnych czynników zewnętrznych.

Nadwyżka operacyjna jest niezbędna do realizowania inwestycji przez samorządy lokalne, a więc jest to swego rodzaju „potencjał inwestycyjny” samorządów.

Nadwyżka jest też potrzebna do spłacania długu (kredyty, pożyczki, obligacje samorządowe) gminy lub powiatu.

W świetle danych zebranych przez Związek latach 2015-2019 nastąpił spadek nadwyżki operacyjnej w stosunku do dochodów bieżących w znacznej części gmin i powiatów województwa śląskiego.

 

 

nadwyżka operacyjna - grafika do pobrania

 

 

 

 

Co wynika z tego spadku?

- zdecydowane zmniejszenie poziomu inwestycji;

- problemy z wykorzystaniem środków unijnych – brak środków na tzw. wkład własny, który jest gminie niezbędny do realizowania projektów oraz potencjalny brak możliwości spłat zobowiązań, zaciąganych na te inwestycje;

- w dalszej perspektywie - w przypadku niektórych gmin - brak możliwości realizowania podstawowych zadań i usług publicznych w wyniku ryzyka utraty płynności finansowej budżetu.

niska nadwyżka - co oznacza - grafika do pobrania

Polecamy
Współpracujemy