Akcja #wspieramDPSkombatant

#wspieramDPSkombatant – takimi słowami mieszkańcy Bytomia dodają otuchy pracownikom i pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”, który od marca zmaga się z ogniskiem koronawirusa. Zakażonych jest 52 pensjonariuszy ośrodka. 

Pracownicy w tym trudnym czasie pandemii – pomimo zagrożenia – nie pozostawili pensjonariuszy bez opieki i pielęgnacji. Stale też informują rodziny podopiecznych o stanie zdrowia, samopoczuciu oraz bieżącej sytuacji w DPS „Kombatant” związanej z pobytem w placówce.

Celem akcji #wspieramDPSkombatant jest nie tylko pokazanie ich ogromnego poświęcenia, ale też wyrażenie sprzeciwu wobec krzywdzących słów na temat pracy opiekunów ośrodka, jakie pojawiły się w sieci. Na wyrazy uznania płynące od bytomian odpowiedział personel ośrodka – dzisiaj na fanpage DPS „Kombatant” pracownicy zamieścili zdjęcie z napisem #DZIĘKUJEMY.

fot. truthseeker08, Pixabay

Więcej informacji:
www.mojbytom.pl, www.bytom.pl

Data zamieszczenia: 30.04.2020

Polecamy
Współpracujemy