Targowiska i bazary mogą być otwarte

W związku z koniecznością zaopatrzenia ludności w żywność aktualnie targowiska i bazary mogą funkcjonować, ale pod warunkiem, że będą na nich stosowane wytyczne określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego (dotyczą one przede wszystkim zachowania zasad higieny), tj.:

  • - osoby wykazujące objawy chorobowe nie mogą pracować przy
      obrocie/produkcji żywności,
  • - na straganach np. z warzywami i owocami, gdzie dostęp do wody
      jest utrudniony – należy dezynfekować ręce przy użyciu płynów
      dezynfekujących bądź chusteczek,
     fot. expresselblag Pixabay

Należy pamiętać, że targowiska i bazary zostaną ponownie zamknięte, jeżeli osoby przebywające w tych miejscach nie będą stosowały się do tych zaleceń.

Przykładowe działania gmin w powyższym zakresie:
https://www.bytom.pl
https://sosnowiec.wyborcza.pl

Więcej informacji poniżej:
https://www.portalsamorzadowy.pl

Data zamieszczenia: 30.03.2020

Polecamy
Współpracujemy