Spotkania konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym

Wzorem lat ubiegłych Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zorganizował w styczniu i lutym 2018 r. bezpłatne spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Podczas ww. spotkania zostały też omówione cele, które należy osiągnąć w gospodarce odpadami komunalnymi w kontekście sprawozdania z realizacji WPGO Woj. Śląskiego.

program spotkania

Polecamy
Współpracujemy