15-lecie Sieci SLN, spotkanie regionalne 11-12 maja 2022 r. Kroczyce

 

 

Spotkanie przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego w ramach funkcjonującej (już od 15 lat) przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów regionalnej sieci współpracy pn. SILESIAN LEADER NETWORK  odbędzie się: w dniach 11-12 maja 2022 r. (środa-czwartek) w Kroczycach, w Resorcie Jura (ul. Batalionów Chłopskich 8), rozpoczęcie o godz. 10.00. Wydarzenie to współorganizowane jest z LGD Perła Jury.

 

Spotkanie będzie okazją do rozmów nt. działań LGD związanych z przygotowaniami do wdrażania tzw. bezpośredniej formuły instrumentu RLKS (Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczności) w programie Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 oraz działań z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zarządu Województwa Śląskiego, a także Departamentu Rozwoju Regionalnego i Departamentu Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Dodatkowo w związku z przypadającym w tym roku 15-leciem istnienia regionalnej Sieci LGD SILESIAN LEADER NETWORK - podczas niniejszego spotkania zostanie krótko podsumowana dotychczasowa działalność Sieci w zakresie wspierania podejścia LEADER/RLKS w naszym regionie.

Osobą do kontaktu ws. organizacji spotkania Sieci SLN jest w biurze Związku: p. Marta Żelezny, mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 59.

Polecamy
Współpracujemy