Konferencja pn. Unia energetyczna: implikacje dla Polski w dn. 18 września 2017

W dn. 18 września 2017 r. w Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach odbyła się organizowana - z inicjatywy Politechniki Śląskiej oraz Śląskiego Związku Gmin i Powiatów -  konferencja pn. Unia energetyczna: implikacje dla Polski.

Na konieczność organizacji tej konferencji wskazywała Regionalna Rada ds. Energii, powołana w 2013 r. na wniosek Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, która pełni funkcję regionalnej platformy komunikacji oraz współpracy między różnego rodzaju podmiotami działającym w woj. śląskim w sferze energii.
 

Partnerem ww. konferencji był Związek Miast Polskich oraz Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice. Honorowy patronat nad konferencją objął Wojewoda Śląski. Patronat medialny nad konferencją udzieliła redakcja radia Katowice, TVP Katowice, czasopisma Wspólnota oraz portalu dzisiajwgliwicach.pl i gazety Tydzień w Gliwicach. Celem konferencji było poinformowanie zainteresowanych podmiotów z całej Polski o skutkach wynikających z unii energetycznej oraz omówienie możliwości przygotowania się do wdrożenia jej założeń. Dyskusja podczas konferencji uwzględniła aspekty związane z bezpieczeństwem eko-energetycznym, które umożliwia zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy oraz ochroną i ew. zwiększeniem konkurencyjności polskiej gospodarki i poszczególnych wspólnot lokalnych.
 

Z założenia konferencja powinna była się przyczynić do lepszego przygotowania przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej, nauki, przedsiębiorstw energetycznych, różnego rodzaju instytucji oraz odbiorców energii do zmian, które wywoła unia energetyczna. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele administracji rządowej, nauki, przedsiębiorstw energetycznych, samorządów lokalnych i niezależni eksperci – w sumie w konferencji wzięło udział prawie 180 osób.

program konferencji

Polecamy
Współpracujemy