„Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” - trwa kampania

Materiał publikowany w ramach działań informacyjnych Związku
w zakresie ochrony powietrza

Od stycznia trwa kampania informacyjno-edukacyjna na temat walki ze smogiem oraz aplikacja i platforma Śląskie SMOGSTOP. Przedsięwzięcie to organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

 

„Troska o środowisko naturalne i jakość życia mieszkańców naszego województwa, są priorytetem Zarządu Województwa Śląskiego. Wierzymy, że aby można było realnie wpłynąć na poprawę jakości powietrza, potrzeba wielu zróżnicowanych działań. Chcemy wykorzystać szansę, jaką daje nam rozpoczynająca się właśnie kampania, informować i edukować o wpływie zanieczyszczeń powietrza na zdrowie. Podejmowane inicjatywy pozwolą maksymalnie i efektywnie wykorzystać dostępne środki finansowe oraz doprowadzić do poprawy złej jakości powietrza, a w konsekwencji ograniczyć niekorzystny wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie i życie mieszkańców naszego regionu. A to najważniejszy cel” – przekonuje Marszałek Województwa Śląskiego, Jakub Chełstowski.

Kampania informacyjno-edukacyjna „Śląskie. Zmieniamy powietrze na dobre” realizowana jest w ramach projektu InfoSMOG-MED i towarzyszy jej udostępniona mieszkańcom województwa śląskiego platforma i aplikacja na urządzenia mobilne. Celem kampanii i wdrożenia platformy oraz aplikacji jest zwiększenie świadomości mieszkańców regionu na temat negatywnego wpływu zanieczyszczonego powietrza na zdrowie człowieka, poprawnych zachowań proekologicznych i prozdrowotnych.

„Już dzisiaj przygotowujemy nasz region do nieuchronnych zmian klimatu. Pracujemy nad analizą stopnia wykorzystania OZE i scenariuszami klimatycznymi, które pozwolą nam określić plan działań klimatycznych wymaganych do podjęcia w województwie śląskim w najbliższych latach. Chcemy oszczędzać wodę, energię oraz poprawiać jakość powietrza” – mówiła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Ponadto w czasie konferencji odbyła się debata ekspercka „Działania antysmogowe w województwie śląskim i sposoby ich finansowania” z udziałem Izabeli Domogały Członek Zarządu Województwa Śląskiego, Agnieszki Sosnowskiej Dyrektora Departamentu Ochrony Powietrza i Polityki Miejskiej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, dr Janiny Fudały z IETU, prof. Andrzeja Lekstona z SCCS w Zabrzu, Tomasza Bednarka Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Katowicach, Andrzeja Guły z Polskiego Alarmu Smogowego. Eksperci przedstawili możliwości finansowania działań antysmogowych na szczeblu zarówno krajowym, jak i regionalnym. Wspomnieli o wpływie smogu na zdrowie człowieka oraz o działaniach podejmowanych przez Województwo Śląskie na rzecz walki z zanieczyszczonym powietrzem, przedstawili również spojrzenie na smog z innej perspektywy, w tym oczami mieszkańców.

Kampania jest prowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Jej głównym założeniem jest walka ze stereotypami na temat smogu, a także przedstawienie mieszkańcom regionu najskuteczniejszych sposobów walki z zanieczyszczeniami powietrza.

W swoim przekazie kampania skupia się na czterech obszarach tematycznych. Są to fakty na temat smogu i jego wpływu na zdrowie, sposoby na walkę z zanieczyszczeniami powietrza w domu, jak i na zewnątrz oraz informowaniu o inicjatywach Województwa Śląskiego na rzecz poprawy jakości powietrza. Kampania ma przekonać mieszkańców regionu do tego, że ich udział i zaangażowanie są niezbędne, by poprawić jakość powietrza w regionie.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

więcej na temat kampanii poniżej:
https://slaskie.pl/content/slaskie-zmienia-powietrze-na-dobre

więcej o działaniach związanych z ochroną powietrza kliknij tutaj

Data publikacji: 14.05.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy