Wsparcie rybnickich ratowników medycznych

"Pomysł wsparcia rybnickich ratowników, w czasie pandemii koronawirusa, jest kolejnym działaniem Bractwa Kurkowego Miasta Rybnika, na rzecz obywatelskiego wkładu w podnoszenie bezpieczeństwa życia w naszym mieście. Brak wystarczającej ilości środków zabezpieczających zdrowie i bezpieczeństwo ratowników, ich rodzin i pacjentów, jest wystarczającym powodem, żeby wesprzeć ich w tej trudnej sytuacji.

Akcja ta ma być również elementem integracji społeczności Rybnika, wokół celu użytecznego dla wszystkich bez wyjątku i kontynuuje kampanię zmierzającą do systemowego podnoszenia wiedzy, związanej z umiejętnością wzajemnego udzielania sobie pomocy w sytuacjach tego wymagających."


fot. pixabar

więcej informacji: https://pomagam.pl/ratunekratownikom

data publikacji: 6.05.2020 

Polecamy
Współpracujemy