Działania prewencyjne w Kolejach Śląskich

Koleje Śląskie prowadzą wzmożone działania prewencyjne przed rozpowszechnianiem się koronawirusa COVID - 19 w miejscach publicznych, tj.:

  • prowadzone są wzmożone działania w zakresie czyszczenia i dezynfekcji pojazdów (m.in. poprzez stosowanie specjalnej powłoki opartej na działaniu dwutlenku tytanu) 
  • prowadzone są szkolenia pracowników (tj. kierowników pociągów oraz obsługi kasy)
  • Wyświetlane są informacje na temat Koronawirusa (tj. info. o objawach, sposobach unikania zakażenia oraz pomocnych telefonach kontaktowych)


fot. 
www.kolejeslaskie.com
 

więcej informacji:
https://www.kolejeslaskie.com
https://www.tychy.info/wiadomosci
 

Data zamieszczenia: 6.04.2020 r.
 

Polecamy
Współpracujemy