Spotkanie nt. założeń nowego prawa zamówień publicznych w dn. 7 września 2018 r.

W dn. 7 września 2018 r. odbyło się spotkanie konsultacyjne nt. założeń nowego prawa zamówień publicznych. Spotkanie rozpoczęło się krótkim wystąpieniem p. Marka Wójcika, Pełnomocnika Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych, który przedstawił wybrane regulacje prawne (uchwalone w czerwcu i lipcu br.) o istotnym znaczeniu dla działalności jst. W drugiej części spotkania zostały omówione uwagi zgłoszone przez przedstawicieli jst członkowskich Związku do Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych.

Polecamy
Współpracujemy