Związek tworzyMY razem

ŚZGiP jest organizacją samorządową działającą na rzecz gmin i powiatów w naszym województwie. Jednak tym, co jest jego szczególną cechą i kluczową wartością, to fakt, że Związek tworzą (i tworzyły) każdego dnia konkretne osoby związane z samorządem lokalnym. Są to samorządowcy kierujący rozwojem gmin i powiatów oraz pracownicy wydziałów czy referatów w urzędach i starostwach. Część z nich pełni różne funkcje w strukturach Związku, np. przewodniczących czy członków prezydiów komisji tematycznych, konwentów i innych gremiów, nadając dzięki temu określony kierunek naszym działaniom.

 

 

Tylko poprzez zaangażowanie przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dzięki ich merytorycznemu wsparciu oraz „samorządowej” wiedzy, przy jednoczesnej dużej życzliwości i zrozumieniu potrzeby szerokiego współdziałania, nasza organizacja może skutecznie realizować swoje zadania.

Dlatego postanowiliśmy przygotować wirtualną przestrzeń, w której chcemy przedstawiać sylwetki osób aktywnie związanych z naszą organizacją. W ten sposób chcemy wyrazić uznanie dla zaangażowanych - w przeszłości i aktualnie - przedstawicieli samorządów lokalnych (w naszym województwie) za ich dotychczasowy wkład w działalność Związku. To wszystko będziemy realizować pod hasłem: „Związek tworzyMY razem”.

Będziemy prezentować  sylwetki konkretnych samorządowców opisując ich aktywność w wybranych sferach działania gmin i powiatów (w formie wywiadów). Zachęcamy do regularnego zaglądania do tej zakładki, gdyż będziemy ją na bieżąco uzupełniać o kolejne samorządowe rozmowy. O wszystkim będziemy też przypominać w naszych „Aktualnościach”.

Biuro ŚZGiP

 

Data aktualizacji: 31.12.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy