Posiedzenie w dn. 17 maja 2016 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 17 maja 2016 r. odbyło się XI posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. W pierwszej części posiedzenia zostały przedstawione przez przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Założenia do projektu dokumentu pn. „Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego” oraz odbyła się dyskusja z udziałem Członków Rady dot. ww. opracowania.

Druga część posiedzenia była poświęcona dyskusji o kierunkach dalszego funkcjonowania Regionalnej Rady ds. Energii.

program posiedzenia

Polecamy
Współpracujemy