Rekrutacja

WYNIKI REKRUTACJI:

Informujemy, że w związku ze zmianami we wniosku o dofinansowanie i uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji mieliśmy możliwość zaproszenia do udziału w projekcie 4 jednostek z listy rezerwowej. Po podtrzymaniu deklaracji chęci udziału do projektu przystąpią gminy: Świerklaniec, Gierałtowice, Pilchowice i Koszęcin.

Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista rezerwowa

 

PIERWSZE WYNIKI REKRUTACJI:

Informujemy, że w dniu 10 lutego 2021 r., zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie, w związku z zarejestrowaniem 71 zgłoszeń, rekrutacja do projektu  „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich” została zakończona. Poniżej  przedstawiamy listy rankingowe, tj. Listę JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz Listę rezerwową.

Listy rankingowe:
Lista JST zakwalifikowanych do udziału  w projekcie
Lista rezerwowa

 

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REKRUTACJI

Serdecznie zapraszamy jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa śląskiego do udziału w projekcie partnerskim „Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  na lata 2014-2020. Projekt realizowany przez Euro Innowacje sp. z o.o. (Beneficjent) oraz Śląski Związek Gmin i Powiatów (Partner).

W przypadku zainteresowania udziałem w projekcie uprzejmie prosimy o odesłanie skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego JST (dostępny poniżej) na adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl do dnia 10 lutego 2021 r. Przed wysłaniem formularza zgłoszeniowego istnieje obowiązek zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie. Przystąpienie samorządu do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu.

W przypadku pytań osobami do kontaktu w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są:
p. Katarzyna Kamieniobrodzka-Bartosik – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
p. Agata Motyl – tel. 32 25 11 021, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl

Szczegóły dotyczące rekrutacji: https://old2022.silesia.org.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie,831

Aktualizacja z dn. 07.05.2021 r.: w związku z trwającą sytuacją pandemiczną zmianie uległa formuła szkoleń, które będą realizowane w formule zdalnej. W związku z powyższym publikujemy zaktualizowany Równościowy regulamin rekrutacji

Poniżej udostępniamy niezbędne w procesie rekrutacji dokumenty (obowiązujące w czasie rekrutacji):

Równościowy regulamin rekrutacji
Załącznik 1. Formularz zgłoszeniowy JST
Załącznik 2. Umowa uczestnictwa JST
Załącznik 3a. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 1
Załącznik 3b. Formularz zgłoszeniowy uczestnika_Segment 2
Załącznik nr 4.Liczba ludności zamieszkującej obszar terytorialny JST województwa śląskiego, wg. stau na dzień 30.06.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy