Mobilny Urzędnik pomoże mieszkańcom Godowa o szczególnych potrzebach

Urząd Gminy Godów na początku stycznia uruchomił usługę Mobilnego Urzędnika, który pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. W ten sposób samorząd lokalny chce wspomóc mieszkańców o szczególnych potrzebach.

 

Jak wyjaśniają przedstawiciele Urzędu to inicjatywa, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom, którzy z powodu niepełnosprawności, wieku (powyżej 65 roku życia) lub choroby, mają ograniczenia w poruszaniu się w stopniu uniemożliwiającym samodzielną wizytę w Urzędzie. Z takiej pomocy może skorzystać osoba, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności,
  • jest osłabiona chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług,
  • jest opiekunek faktycznym osób zależnych,
  • jest opiekunem w ramach pieczy zastępczej,

Mobilny Urzędnik pomoże załatwić sprawy urzędowe bez konieczności wychodzenia z domu. By skorzystać z takiej formy wsparcia, należy wcześniej zgłosić taką potrzebę.

więcej poniżej:
https://www.godow.pl/main/aktualnosci/Urzad-Gminy-Godow-z-dniem-3-stycznia-2022-roku-uruchamia-dla-mieszkancow-Gminy-Godow-usluge-Mobilny-Urzednik/idn:684

Data publikacji: 05.01.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy