Webinarium Bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych - 27 maja 2021 r.

27 maja 2021 r. odbyło się webinarium Bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych, skierowane do pracowników urzędów miast i gmin zajmujących się oświetleniem ulicznym na terenie swoich jst.
 

W trakcie spotkania zostały omówione m.in. następujące zagadnienia:
• wymagania projektowe stawiane słupom oświetleniowym,
• badania doświadczalne słupów oświetleniowych,
• zasady dopuszczenia słupów oświetleniowych do stosowania w budownictwie,
• bezpieczeństwo bierne słupów oświetleniowych,
• zastosowanie pasywnych bezpiecznie konstrukcji wsporczych.

Część wykładową poprowadził dr inż. Jarosław Michałek – adiunkt, pracownik Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. 
Ponadto w spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele producentów słupów oświetleniowych z bezpieczeństwem biernym, którzy przedstawili rozwiązania praktyczne w powyższym zakresie.

Polecamy
Współpracujemy