Spotkanie ws. umów kolizyjnych w oświetleniu - 23 czerwca 2021 r.

23 czerwca 2021 r. odbyło się spotkanie dotyczące umów ws. usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną/oświetleniową w przypadku inwestycji oświetleniowych, zawieranych przez samorządy ze spółkami TAURON Dystrybucja SA oraz TAURON Nowe Technologie SA. W spotkaniu, którego celem było wyjaśnienie zgłaszanych przez przedstawicieli samorządów skupionych w naszym Związku wątpliwości, wzięli udział przedstawiciele samorządów oraz obu ww. spółek. 

Polecamy
Współpracujemy