Spotkanie nt. błędów w Pzp w dn. 13 czerwca 2019 r.

W dn. 13 czerwca 2019 r. odbyło się bezpłatne spotkanie konsultacyjne pn. Najczęściej popełniane błędy w zamówieniach oraz korekty finansowe w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w projektach współfinansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W trakcie spotkania zostały omówione najczęściej popełniane błędy w odniesieniu do Pzp, tj. dotyczące:
1) przedmiotu zamówienia;
2) warunków udziału w postępowaniu;
3) kryteriów oceny ofert;
4) przeprowadzenia postępowania;
5) badania ofert;
6) zmian umowy;
7) nieuprawnionego dzielenia zamówień (dzielenia zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy);
8) niekonkurencyjnego tryby dzielenia zamówień (wyboru trybu bez ustawowych przesłanek).

Szkolenie poprowadził przez p. Szymon Fojcik, Koordynator Zespołu Kontroli Zamówień Publicznych w Referacie Kontroli Projektów w ramach Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

fot. archiwum ŚZGiP

Polecamy
Współpracujemy