Posiedzenie w dn. 14 lutego 2017 r.

Uprzejmie informujemy, iż w dn. 14 lutego 2017 r. w Chorzowie odbyło się XII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii (RRE). Tematem posiedzenia był problem ubóstwa energetycznego.

W programie posiedzenia przewidziano wystąpienia przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych oraz samorządów dot. ubóstwa energetycznego, jak i prezentacja wyników ankiety poświęconej tej kwestii, którą biuro Śląskiego Związku Gmin i Powiatów przeprowadziło wśród swoich gmin członkowskich.

program posiedzenia

Polecamy
Współpracujemy