Konwent Burmistrzów i Wójtów, w dn. 22 października 2021 r., Strumień

Materiały po posiedzeniu Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które miało miejsce w dn. 22.10.2021 r. w Strumieniu.

Zmiana wynagrodzenia pracowników samorządowych z wyboru (wójtów/burmistrzów/prezydentów miast, starostów i marszałków województw) w 2021 r. – dokument przygotowany przez p. Rafała Wróbla, Radcę Prawnego

Dodatkowe materiały po posiedzeniu Konwentu:

a) Informacje na stronie Związku: https://old2022.silesia.org.pl/aktualnosci/po-konwencie-burmistrzow-i-wojtow-w-strumieniu,1193
b) Materiał prasowy na stronie Portal Samorządowy: https://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/czas-pomyslec-o-nauczycielach-pracujacych-w-przedszkolach,322336.html?fbclid=IwAR0bWHo1cGQ2nUAeDhtXWQUTTXoDW_G1TQ18h2lum_qCSwbK830jEz22usk
c) Zdjęcia: https://old2022.silesia.org.pl/galeria/konwent-burmistrzow-i-wojtow-w-strumieniu,47

Polecamy
Współpracujemy