Projekt Współpracy realizowany przez LGD Leśna Kraina Górnego Śląska oraz LGD

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami inicjatyw zrealizowanych na obszarach wiejskich z poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W publikacji na stronie 82 znajduje się opis Projektu Współpracy realizowanego przez Stowarzyszenie LGD "Leśna Kraina Górnego Śląska" oraz LGD "Brynica to nie granica" pn. "Stwórzmy Razem Markę Lokalną"

więcej informacji: http://ksow.pl

Polecamy
Współpracujemy