Monitoring Rozwoju Obszarów Wiejskich, Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi

W ramach realizowanego od 2012 roku projektu pn. MONITORING ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wraz z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zwróciły się już po raz czwarty do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uprzejmą prośbą o udzielenie krótkich odpowiedzi na pytania, które z punktu widzenia rozwoju lokalnego są bardzo istotne, ale niedostępne w statystyce publicznej. Pytania ankietowe dotyczą problemu przestrzeni wiejskiej w kontekście dostępności instytucji publicznych, usług czy rynku pracy dla ludności wiejskiej.

Ogólnym celem zaś całego projektu jest stała obserwacja zmian społeczno-gospodarczych dokonujących się na obszarach wiejskich w Polsce.

W ankiecie znajdują się najpierw 4 pytania, które zadawane były gminom w 2012, 2014 i 2016 roku. Gminy po raz czwarty wypełniając ankietę mogą sprawdzić jakie odpowiedzi udzielone były w poprzednich latach i czy zmiany są korzystne? Kolejnych 5 pytań odnosi się do innych sfer funkcjonowania gminy, a ostatni blok 4 pytań nawiązuje do sytuacji gminy w czasie pandemii.

Wyniki poprzednich badań opublikowane są tutaj:

www.irwirpan.waw.pl

źródło informacji: www.irwirpan.waw.pl

data publikacji: 27.11.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy