Samodzielność finansowa samorządów

To jeden z ważniejszych wskaźników, który pokazuje poziom „samodzielności finansowej” samorządów.
 

Co oznacza? Jest to udział dochodów własnych (np. w postaci wpływów z podatków i opłat lokalnych) w dochodach ogółem (zawierających oprócz dochodów własnych także dotacje i subwencje), liczony dla danego samorządu w danym roku.

Zebrane przez nasz Związek dane z gmin i powiatów województwa śląskiego wykazują w latach 2015-2019 stopniowy spadek wartości tego wskaźnika w zdecydowanej większości jednostek samorządowych.

Spadek wartości tego wskaźnika jest spowodowany zmniejszeniem wpływów do budżetów samorządów z dochodów własnych lub zwiększeniem kwot dotacji i subwencji.

Spadek wartości tego wskaźnika dla jednostek samorządu oznacza zmniejszenie ich samodzielności finansowej i elastyczności w planowaniu wydatków, które są niezbędne do realizowania zadań własnych.

samodzielność finansowa samorządów - grafika do pobrania


Jakie są dochody samorządów lokalnych – zobacz tutaj

 

Polecamy
Współpracujemy