Projekt "Stacja Regeneracja" zrealizowany w partnerstwie 3 LGD

Projekt "Stacja Regeneracja" (StaR) jest projektem zrealizowanym w partnerstwie pomiędzy trzema Lokalnymi Grupami Działania: "Żywiecki Raj", "Ziemia Bielska" oraz "Ziemia Pszczyńska". W ramach projektu powstały m.in.  małe obiekty architektoniczne.

Umowa dofinansowania, podpisana przez partnerów projektu w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach w czerwcu 2019 r. opiewa na 1 210 176 zł dofinansowania. Łącznie inwestycja została zrealizowana w 34 lokalizacjach na terenie wszystkich partnerów LGD:

  • na terenie LGD „Żywiecki Raj” powstało 14 instalacji infrastruktury „Stacja Regeneracja”: naprawy rowerów i ławka solarna,
  • LGD „Ziemia Pszczyńska” dzięki projektowi zyskała 11 stacji naprawczych, 6 ławek solarnych i 5 zestawów gier terenowych,
  • na obszarze LGD Ziemia Bielska można wybrać z 5 gier terenowych, 9 stacji naprawczych oraz 6 ławek słonecznych.

Interaktywne mapy na stronie projektu przedstawiają atrakcje zlokalizowane na obszarze partnerskich LGD.

źródło oraz więcej informacji: https://projekt-star-slgd.hub.arcgis.com/

Polecamy
Współpracujemy