Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP w Chorzowie, 11 grudnia 2018 r.

W dniu 11 grudnia 2018 r. na Stadionie Śląskim w Chorzowie odbyło się pierwsze posiedzenie w nowej kadencji samorządowej Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, w którym wzięło udział około 80 przedstawicieli gmin z terenu województwa śląskiego. Do udziału w posiedzeniu zostali zaproszeni także Prezydenci Miast i Starostowie Powiatów.

Posiedzeniu przewodniczył Koordynator Konwentu p. Ireneusz Czech – Wójt Gminy Kochanowice, Członek Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Uczestników powitali Przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Bielsko-Biała – p. Jacek Krywult oraz Sekretarz Miasta Chorzów - p. Krzysztof Karaś.

Zasadniczym elementem posiedzenia było wystąpienie p. Posła Andrzeja Maciejewskiego, Przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, a także wystąpienie Marszałka Województwa Śląskiego – p. Jakuba Chełstowskiego oraz wystąpienie p. Jana Kawuloka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Krótką prezentację nt. aktualnych problemów z perspektywy nadzoru prawnego Wojewody przedstawił Dyrektor Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego p. Krzysztof Nowak.

zdjęcia

Polecamy
Współpracujemy