Uzgodnienia w sprawie transportu osób - akcja szczepień

Materiał prasowy: serwis samorządowy PAP

Transport na szczepienie powinien przysługiwać w miejscu zamieszkania, 10 lub 20 km od granicy gminy - strona samorządowa przekazała rządowi propozycje zmian dotyczących zasad organizacji transportu mieszkańców na szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień, a także związanych z tym zadaniem rozliczeń finansowych.

 

Przekazane rządowi propozycje zostały wypracowane przez samorządowców po środowym spotkaniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Odnoszą się one do kwestii ustalenia zasad dotyczących odległości, na jakie gmina organizuje mieszkańcom transport na szczepienia, zmian kwot ryczałtu za dowóz, dotacji do wynagrodzenia gminnych koordynatorów ds. szczepień, a także dostosowanie liczby szczepionek do wielkości danej gminy.

Zdaniem przedstawicieli samorządów mieszkaniec powinien mieć prawo do transportu do punktu szczepień położonego najbliższej jego miejsca zamieszkania. W wyjątkowych przypadkach może to być transport poza obszar gminy, nie dalej jednak niż 10 km od granic miasta na prawach powiatu i 20 km od granic pozostałych gmin.

W kwestii kosztów ponoszonych z tego tytułu przez gminy samorządowcy zaproponowali, aby we wszystkich gminach i w stosunku do wszystkich mieszkańców (bez względu na to czy posiadają czy nie posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności) obowiązała jedna stawka za transport do punktu szczepień, w wysokości 72 zł.

Strona samorządowa zaproponowała również, by stawki dopłat do wynagrodzenia koordynatorów gminnych ds. szczepień wynosiły w zależności od wielkości miasta:

  • 3 tys. złotych dla gmin do 20 tys. mieszkańców;
  • 6 tys. złotych dla gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców;
  • 9 tys. złotych dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców;
  • oraz 3 tys. złotych za każde następnie 50 tys. mieszkańców.

więcej tutaj: https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/samorzady-transport-na-szczepienie-w-miejscu-zamieszkania-10-lub-20-km-od

Data publikacji: 29.01.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy