posiedzenie w dn. 4 listopada 2020 r.

Kolejne, XXII posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii odbyło się 4 listopada 2020 r. W trakcie pierwszej części spotkania poruszono temat ciepłownictwa systemowego, uwarunkowań prawnych, roli w transformacji energetycznej, a także możliwości rozwoju sieci ciepłowniczych w województwie śląskim. Druga część posiedzenia była poświęcona zagadnieniu sprawiedliwej transformacji energetycznej oraz roli Regionalnej Rady ds. Energii w tym procesie. W trakcie spotkania przyjęto także zaktualizowane brzmienie misji i celów Rady. 

program posiedzenia

Prezentacje:

Uwarunkowania rozwoju sieci ciepłowniczej w woj. śląskim – dr Adam Jankowski, Prezes Zarządu Energoekspert Sp. z o.o.

Kierunki działań w zakresie rozwoju ciepłownictwa w kraju w kontekście konieczności przeprowadzenia procesu sprawiedliwej transformacji  – p. Piotr Sprzączak, Dyrektor Departamentu Ciepłownictwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

Unijne, krajowe i regionalne uwarunkowania procesu transformacji –  p. Stefania Koczar-Sikora, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego

 

 

Polecamy
Współpracujemy