Coroczne Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego

W dniach 3 - 4 grudnia 2018 r.  odbyło się coroczne Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego.

Spotkanie zorganizowano we współpracy z gminami Żarki i Kroczyce. W spotkaniu wzięło udział 70 uczestników. W pierwszym dniu zrealizowano część konferencyjną, w trakcie której poruszono zagadnienia: wykorzystanie wyróżników i specyfiki wsi dla kształtowania przestrzeni wiejskiej, możliwości zarobkowania i rozwijania działalności gospodarczej w oparciu o potencjał i zasoby sołectwa, a także tworzenia oferty turystycznej w oparciu o potencjał miejsca przy wykorzystaniu instrumentów ekonomii społecznej na przykładzie Gminy Żarki. Drugi dzień spotkania upłynął na wizytacji obiektów turystycznych i spółdzielni socjalnych funkcjonujących na terenie Żarek, tj. Muzeum Dawnych Rzemiosł, Spółdzielni Socjalnej Kampus Eureka, Pracowni Zabawek oraz spółdzielni EtnoJura.

Spotkanie tradycyjnie było okazją do nawiązania nowych kontaktów i wymiany informacji, dotyczących działań lokalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Polecamy
Współpracujemy