Wybór nowego Prezydium Sieci SLN

W związku z rozwiązaniem w dniu 31 grudnia 2021 r. dotychczasowego Prezydium Sieci SILESIAN LEADER NETWORK w dn. 25 stycznia 2022 r. podczas posiedzenia on-line przedstawicieli Sieci SLN w drodze wyborów zostało powołane nowe Prezydium Sieci SLN.

W trakcie spotkania zorganizowanego w formule wideokonferencji (ze względu na bardzo złą sytuację epidemiczną w kraju i woj. śląskim) zostały przeprowadzone - zgodnie ze Statutem Sieci SLN z dn. 27 kwietnia 2018 r. - wybory członków pięcioosobowego Prezydium Sieci.

W głosowaniu udział wzięło 14 upoważnionych przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania z terenu województwa śląskiego. Prezydium Sieci SLN zostało jednogłośnie wybrane – w stosunku 14 głosów „za”.

W skład nowego Prezydium tworzą:

• p. Edyta Bauć, Dyrektor biura LGD Razem na wyżyny
• p. Małgorzata Dorna, Kierownik biura LGD LYSKOR
• p. Magdalena Haase, Kierownik biura LGD Żywiecki Raj
• p. Piotr Leksy, Prezes Zarządu i Dyrektor biura LGD Leśna Kraina Górnego Śląska
• p. Witold Magryś, Dyrektor biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Do zadań Prezydium należy m.in. reprezentowanie interesów śląskich LGD zarówno na poziomie regionalnym (np. w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim), jak i krajowym (podczas posiedzeń Grupy Tematycznej ds. podejścia LEADER czy spotkań Polskiej Sieci LGD – Federacji Regionalnych Sieci LGD).

protokół z wyborów

Polecamy
Współpracujemy