Wyróżnienie dla LGD PPJ w europejskim konkursie Rural Inspiration Awards, 2019 r

W ramach poszerzania wiedzy na temat Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Unii Europejskiej Punkt kontaktowy ENRD zbiera, utrwala i upowszechnia dobre praktyki. Gromadzone przykłady prezentują konkretne rezultaty, angażują różnych partnerów do współpracy i dostarczają wiedzy potencjalnym beneficjentom. Dobre praktyki wspierają transfer wiedzy i promują nowoczesne podejścia, które skutecznie przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich UE oraz inspirują do ciągłego doskonalenia pomysłów i tworzenia na ich bazie wciąż nowych idei oraz projektów.

Najnowsza broszura ENRD Przykładowe projekty EFFROW w polskiej wersji językowej prezentuje 25 finalistów konkursu Rural Inspiration Awards 2019. Zebrane w publikacji inspirujące projekty dla obszarów wiejskich ukazują wkład Polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich w budowanie bardziej konkurencyjnych, zrównoważonych oraz inkluzywnych wsi w Europie. Wśród dwóch opisanych projektów zrealizowanych w Polsce jeden z nich został zrealizowany przez LGD z województwa śląskiego, tj. "Partnerstwo Północnej Jury".

Informacje o jedynym projekcie nominowanym spośród polskich LGD zrealizowany przez LGD "Partnerstwo Północnej Jury", pt. „Z komputerem za Pan brat- warsztaty komputerowe wsparciem dla osób 50+ wykluczonych cyfrowo” - tutaj

Broszura ENRD Przykładowe projekty EFFROW - tutaj (w języku polskim)

Więcej informacji: tutaj

 

Beneficjentów projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, którzy zrealizowali lub realizują ciekawy projekt i chcieliby podzielić się swoim sukcesem z innymi interesariuszami polityki rolnej w Polsce i Europie zachęcamy do kontaktu z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich pod adresem: ksow@cdr.gov.pl

Polecamy
Współpracujemy