Jaworzno przygotowuje się do samodzielnego odbierania odpadów

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych podpisał z Wodociągami Jaworzno umowę dotyczącą odbioru i przyjmowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ich transportu do miejsc zagospodarowania. Działania te mają na celu m.in. zatrzymanie wzrostu kosztów gospodarki odpadami.

fot. 

więcej informacji:
www.kierunekwodkan.pl

www.portalsamorzadowy.pl

Data zamieszczenia: 8.04.2020 r.

Polecamy
Współpracujemy