Czym są usługi publiczne?

Z usług publicznych korzystamy praktycznie każdego dnia, nie zdając sobie sprawy jak skomplikowane i kosztowne jest ich dostarczanie. Najważniejsze z nich to edukacja, polityka społeczna, służba zdrowia, gospodarka odpadami, ale też szeroko rozumiana infrastruktura, zwłaszcza wodno-kanalizacyjna, drogowa czy transportowa.

Jeśli pewnego dnia „ktoś”, czyli w tym przypadku gmina przestałaby wykonywać usługi publiczne, za które odpowiada, to okazałoby się, że nikt z nas nie mógłby „normalnie funkcjonować”. Problemem byłby dojazd do pracy z wykorzystaniem komunikacji publicznej, wizyta u lekarza czy nawet tak prozaiczna czynność jak odbiór śmieci albo wieczorny spacer w dobrze oświetlonym miejscu.

Pamiętać trzeba, że usługi publiczne są też związane z inwestycjami, które gminy i powiaty realizują na swoim terenie, np. poprzez budowę dróg lub kanalizacji, termomodernizacje szkół i przedszkoli czy doposażenie sal szkolnych w niezbędny sprzęt.

Co do zasady  usługi te finansowane są ze środków publicznych, wiele z nich bezpośrednio z budżetu danej gminy (część z budżetu państwa).

czy usługi publiczne są potrzebne - grafika do pobrania

 

Jakie powinny być usługi publiczne?

- powszechnie dostępne;

- odpowiadać na zróżnicowane potrzeby wszystkich grup mieszkańców;

- świadczone w sposób ciągły;

- świadczone profesjonalnie.

Chcąc spełnić te wszystkie kryteria samorządy lokalne muszą racjonalnie wydawać środki publiczne, którymi dysponują, a także optymalnie planować ich pozyskiwanie i wydatkowanie w kolejnych latach. Ogólny poziom tych wydatków jest zdecydowanie wyższy niż poziom wydatków, które ponosi z tytułu zapewnienia usług publicznych administracja rządowa.

jakie powinny być usługi publiczne - grafika do pobrania

Polecamy
Współpracujemy