Informator 1/2021 (luty)

1. IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa”, nabór wniosków do 8 lutego 2021 r.

Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów zaprasza mieszkańców wsi, liderów, sołtysów i samorządowców do zgłoszeń zrealizowanych przedsięwzięć z funduszu sołeckiego. W konkursie może wziąć udział każde sołectwo, które w latach 2010-2020 zrealizowało projekt sfinansowany z funduszu sołeckiego. Zwycięskie inicjatywy będą brały udział w finale ogólnopolskim. Na laureatów czekają nagrody finansowe, dyplomy, a dla zwycięzcy dodatkowo statuetka „Sołecka NIKE”.

Więcej informacji:  IV ogólnopolski konkurs „Fundusz sołecki – najlepsza inicjatywa” – czas start! – KSS`

2. Konkurs "Miejsce Ciekawe", do 15 lutego 2021 r. (konkurs dla gmin)

Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) rozwija projekt Sieci Najciekawszych Wsi (SNW) - markowy produkt turystyki wiejskiej, poszerzając go o kategorię „Miejsce Ciekawe”. Udział w konkursie polega na wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego w terminie do 15 lutego 2021 r. i odesłanie go na adres e-mail: sekretariat@psorw.pl.  Uzyskanie statusu „Miejsca Ciekawego” przyczyni się z pewnością do podniesienia rangi obiektów. Będzie to także doskonała promocja regionu.

Więcej informacji: http://psorw.pl/161/konkurs-miejsce-ciekawe.html

3. XXIV edycja Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” (hasło tegorocznej edycji to „Bohaterowie społecznego zaangażowania!”), nabór wniosków do 8 lutego 2021 r.

Organizacje pozarządowe mogą zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne, które samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi, realizują wartościowe projekty społeczne. Kapituła nagrodzi w tym roku również firmy zaangażowane w przeciwdziałanie skutkom pandemii. Każdy projekt firmy, który jest skutecznym pomysłem na czynienie dobra, mądrym wsparciem lub angażuje pracowników w wolontariat, ma szansę zostać nagrodzony przez Kapitułę. Na statuetkę mają szansę małe, średnie i duże firmy, realnie zaangażowane w projekty społeczne, począwszy od wspierania lokalnych inicjatyw, poprzez prowadzenie wolontariatu pracowniczego, działania na rzecz środowiska naturalnego, aż po finansowania dużych przedsięwzięć dobroczynnych. Organizatorem Konkursu o tytuł „Dobroczyńca Roku” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Więcej informacji: https://www.dobroczyncaroku.pl/news/159/Zglos_Bohaterow_spolecznego_zaangazowania!_Ruszyl_nabor_wnioskow_w_Konkursie_o_tytul_%E2%80%9EDobroczynca_Roku_

4. Wystartował nabór w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2021, wnioski o dofinansowanie można wysyłać do 15 marca 2021 r.

Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu ogłasza nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021 r. – innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/sport/wystartowal-nabor-w-ramach-rzadowego-programu-klub--edycja-2021?fbclid=IwAR0YdpTPXivwPpjJ2MxGRIURi5HKLhptNZzOKKNEJs53u8qtrh8eyMSW8KQ

5. BAZA DANYCH ORGANIZACJI OBYWATELSKICH – możliwość zapisania się (ankieta)

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”, finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności, tworzy Bazę Danych Wiejskich Organizacji Obywatelskich.

Celem tego projektu jest poszerzenie wiedzy FAOW na temat obecnej sytuacji, realnych problemów i oczekiwań wiejskich organizacji obywatelskich. FAOW skupi się także na identyfikacji dobrych praktyk, czyli ciekawych projektów i inicjatyw podejmowanych przez organizacje formalne i nieformalne grupy wiejskie, które z powodzeniem znajdują skuteczne rozwiązania lokalnych problemów. Pozyskane informacje i wnioski z nich płynące przedstawione zostaną w publikacji, której wydanie planowane jest na grudzień 2021 roku.

W tym celu należy wypełnić ankietę: www.faow.org.pl/baza

6. ARiMR "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej", nabór wniosków o przyznanie pomocy przedłużony do 15 lutego 2021 r.

Więcej informacji: Poddziałanie 6.4 "Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej" | Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (arimr.gov.pl)

7. Nabór do Programu Menedżerowie NGO PROMENGO – rocznego, bezpłatnego kursu zarządzania organizacjami pozarządowymi, termin zgłoszeń do 2 lutego 2021 r.

PROMENGO realizowane jest przez Fundację Akademia Organizacji Obywatelskich dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Aplikujące osoby powinny aktualnie pełnić funkcje menedżerskie w organizacjach pozarządowych oraz móc wykazać się minimum 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu. Promengo zostało przygotowane dla osób, które pracują w doświadczonych organizacjach – posiadających stały zespół i własny majątek.

Więcej informacji: Promengo po raz 7. Czekamy na zgłoszenia! (faoo.pl)

8. Konsultacje projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej, do 15 lutego 2021 r.

Każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z projektem PS dla WPR i zgłoszenia swojego stanowiska poprzez specjalny formularz.

Zgłoszone uwagi pomogą w wypracowaniu rozwiązań, które będą szansą dla Polski w kształtowaniu przyszłych instrumentów interwencji. Ułatwią dostosowywanie ich do krajowych uwarunkowań, przy jednoczesnym kształtowaniu zasad i warunków dostępu do wsparcia.

Dokumenty dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/wprpo2020/konsultacje-spoleczne-planu-strategicznego-dla-wpr


Poradniki:

1. Finanse Koła Gospodyń Wiejskich

Przewodnik po aspektach finansowych związanych z prowadzeniem działalności statutowej przez koła gospodyń wiejskich.

Więcej: Witryna Wiejska - Finanse Koła Gospodyń Wiejskich

2. Kolejne wydanie poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich

Poradnik antykryzysowy dla obszarów wiejskich wydawany jest od początku pandemii przez Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. W aktualnym wydaniu można znaleźć informacje dot.: regulacji prawnych, rekomendacji i innych.

Więcej: Kolejne wydanie Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich - KSOW


Dodatkowo uprzejmie informuję, iż w sprawach dotyczących wsparcia Liderów z obszarów wiejskich można kontaktować się w biurze Związku z p. Martą Żelezny, specjalistą ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

Polecamy
Współpracujemy