Montaż instalacji OZE w Tarnowskich Górach

Do końca listopada br. w tarnogórskich domach pojawi się 1045 instalacji OZE – w tym ogniwa fotowoltaiczne, solary, kotły na biomasę, powietrzne pompy ciepła. 8 lipca Burmistrz Tarnowskich Gór, Arkadiusz Czech podpisał ostatnią z umów w ramach opiewającego na 20 mln zł projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego”. Sygnatariuszem dokumentu był Jakub Pilch z firmy Hymon Fotowoltaika z Tarnowa, która realizowała będzie montaż 654 instalacji fotowoltaicznych oraz 143 solarnych.

 

Podpisanie umów na montaż pieców na pellet (66 instalacji) oraz pomp ciepłego powietrza (131 instalacji) nastąpiło już wcześniej. Przypominamy, że instalacje będą finansowane w około 70% ze środków UE, pozostałe około 30% stanowił będzie wkład własny mieszkańców.

Będziemy starali się kontaktować bezpośrednio z sygnatariuszami umów podpisanych w ramach projektu, wszyscy mieszkańcy zostaną wkrótce powiadomieni o szczegółach montażu. W połowie lipca firmy prowadzić będą inwentaryzację, na początek września planujemy rozpoczęcie montaży – mówi Jarosław Wasążnik, kierownik Biura Strategii i Funduszy Zewnętrznych. – To długo oczekiwane przedsięwzięcie, myślę, że robota będzie przeprowadzona sprawnie – mówi burmistrz Arkadiusz Czech, dodając, że to kolejne z działań gminy na rzecz poprawy stanu powietrza w mieście.

„Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg” to projekt w ramach RPO WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii.

Całość projektu partnerskiego, któremu liderują Tarnowskie Góry, opiewa na łączną kwotę prawie 70 mln zł w tym blisko 53 mln zł dofinansowania, co pozwoli na realizację 3598 instalacji.

Źródło: UM Tarnowskie Góry

więcej: https://tarnowskiegory.pl/2021/07/zaczynamy-montaz-instalacji-oze/

Data publikacji: 08.07.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy