Komisja Geologii i Górnictwa

Komisja Geologii i Górnictwa

Przewodnicząca:

Agnieszka Chećko
Naczelnik Biura ds. Geologii
Urząd Miejski 
w Jaworznie
Geolog Powiatowy

Zastępcy Przewodniczącego:

Mariusz Dyka
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Starostwo Powiatowe w Gliwicach

Joanna Lubosik
Kierownik Biura Geologii i Górnictwa
Urząd Miasta Katowice

 

Spotkania odbywają się w pierwszy czwartek miesiąca o godz. 11.30.

Kontakt w Biurze Związku:

Olga Bargiel-Bizoń
Specjalista ds. współpracy samorządowej i wsparcia struktur Związku
e-mail:obargiel@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60

Komisja Geologii i Górnictwa na swoich posiedzeniach, prowadzi szereg działań odnoszących się do analizy zagadnień wynikających z interpretacji przepisów Prawa geologicznego i górniczego w kontekście problemów związanych z działalnością gmin i powiatów województwa śląskiego. Niezwykle ważną kwestią, poruszaną wielokrotnie na posiedzeniach Komisji, jest temat rekultywacji terenów pokopalnianych. Działania tego typu mają istotne znaczenie dla mieszkańców województwa śląskiego, jak również wpływają na postrzeganie naszego regionu w całym kraju. Posiedzenia Komisji stanowią forum wymiany informacji i doświadczeń między urzędnikami zajmującymi się tematyką geologii i górnictwa w gminach i powiatach członkowskich Związku.

 

POSIEDZENIA KOMISJI

Polecamy
Współpracujemy