Spotkanie on-line dot. gminnej infrastruktury oświetleniowej - 1.10

W dniu 1 października br. (czwartek) odbyło się webinarium pn. Nowe kierunki w budowie opraw ze źródłami LED – eliminacja plastiku, bezsoczewkowe optyki najnowszych rozwiązań w oświetleniu ulicznym i drogowym. W trakcie spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:
• współczesne uwarunkowania konstrukcyjne opraw oświetleniowych ze źródłami LED w świetle zmian klimatycznych,
• statystyka i charakter dotychczasowych uszkodzeń opraw ze źródłami LED,
• ekologia w produkcji i utylizacji opraw LED.

Po webinarium odbyło się posiedzenie Zespołu, które było poświęcone omówieniu bieżących problemów samorządów związanych z utrzymaniem infrastruktury oświetleniowej, a także ewentualnych dalszych działań na tym polu w ramach Zespołu zadaniowego ds. oświetlenia.

Polecamy
Współpracujemy