Spotkanie nt. podatku akcyzowego i ewidencji ilościowej energii-5 sierpnia 2021

5 sierpnia 2021 r. w formule wideokonferencji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące składania deklaracji podatkowych przez właścicieli instalacji fotowoltaicznych oraz prowadzenia ewidencji ilościowej energii elektrycznej. W spotkaniu, oprócz przedstawicieli samorządów członkowskich, do których było skierowane, wzięli udział przedstawiciele Departamentu Podatku Akcyzowego w Ministerstwie Finansów.

Celem spotkania było wyjaśnienie wątpliwości samorządów we wskazanym wyżej obszarze i zostało zainicjowane przez członków Komisji ds. Lokalnej Polityki Energetycznej Związku. 

 

Polecamy
Współpracujemy