Warsztaty Fundusze dla Śląskiego i FST - 23 kwietnia 2021 r.

23 kwietnia 2021 r. odbyły się warsztaty konsultacyjne dotyczące projektu programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 oraz projektu Regionalnego Planu Sprawiedliwej Transformacji. Spotkanie zorganizowano w ramach cyklu spotkań konsultacyjnych i wzięli w nim udział członkowie Regionalnej Rady ds. Energii

W trakcie organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego spotkania zostały zaprezentowane wstępne projekty powyższych dokumentów, stanowiące punkt wyjścia do dyskusji nad ostatecznym kształtem i priorytetami finansowanymi w ramach przyszłego programu pt. Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. 

Polecamy
Współpracujemy