posiedzenie w dn. 20 kwietnia 2020 r.

W dniu 20 kwietnia 2020 r. odbyło się XX posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii, które tym razem zorganizowano w formule on-line. Celem spotkania było omówienie uwag zgłoszonych przez członków Rady do projektu dokumentu Polityka gospodarki niskoemisyjnej dla województwa śląskiego. Regionalna polityka energetyczna do roku 2030, przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz przyjęcie uwag oraz procedury dalszego postępowania w ramach konsultacji ww. dokumentu.

program posiedzenia

Polecamy
Współpracujemy