Nowe ustalenia w sprawie transportu - akcja szczepień

Materiał prasowy: Związek Miast Polskich

Podczas kolejnego spotkania online strony samorządowej KWRiST z przedstawicielami rządu 5 lutego br. rozmawiano na temat korekty zasad realizacji transportu mieszkańców na szczepienia przeciw COVID-19

Strona rządowa pozytywnie odniosła się samorządowych propozycji dotyczących:

  • zakresu terytorialny transportu na szczepienia (mieszkaniec ma prawo do transportu do punktu szczepień najbliższego miejsca zamieszkania, położonego na obszarze gminy, w której zamieszkuje czy przebywa; wyjątkowo, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może to być transport poza obszar gminy, nie dalej jednak niż 10 km od granic miasta na prawach powiatu lub 20 km od granic pozostałych gmin);
  • doprowadzenia do bieżącej weryfikacji i stałej aktualizacji danych o lokalizacji punktów szczepień zamieszczanych na stronach internetowych instytucji rządowych oraz przekazywanych przez pracowników infolinii 989;
  • udostępnienia samorządom listy zespołów mobilnych i jej bieżące uaktualnianie.

Nie będzie zróżnicowanej dotacji dla koordynatorów

W kwestii zobligowania wojewodów do niezwłocznego przekazania gminom tabel do rozliczania transportu do punktu szczepień oraz dopracowania przez nich warunków transportu w oparciu o uzgodnienia wypracowane wspólnie przez stronę rządową i samorządową w ramach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST), reprezentanci rządu stwierdzili, że muszą to uzgodnić z wojewodami.

Nie zgadzają się natomiast na zróżnicowanie wysokości dotacji celowej na opłacenie kosztów działania gminnych koordynatorów do spraw szczepień (3 tys.zł dla gmin do 20 tys. mieszkańców, 6 tys. zł dla gmin od 20 do 50 tys. mieszkańców, 9 tys. zł dla gmin od 50 do 100 tys. mieszkańców oraz 3 tys. zł za każde następnie 50 tys. mieszkańców). Pozostają przy swojej propozycji - 3 tys. zł dla gmin do 100 tys. mieszkańców i 6 tys. zł dla gmin pow. 100 tys. mieszkańców, tłumacząc to trudną sytuacją finansową budżetu państwa w związku z epidemią.

więcej tutaj: https://www.miasta.pl/aktualnosci/samorzadowcy-walcza-o-lepsza-organizacje-szczepien

Data publikacji: 09.02.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy