Wydarzenia

Spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 9 marca 2022 r.

Spotkanie przedstawicieli gmin członkowskich ŚZGiP z przedstawicielami organów nadzoru i kontroli nt. bieżących problemów w gospodarce odpadami, 10 lutego 2022 r.

Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach po nowelizacji z sierpnia 2021 r. i ich skutki dla gminnych systemów odpadowych”, 8 października 2021 r.

Spotkanie pt. „Innowacje produktowe w gospodarce odpadami”, 29 marca 2021 r.

Webinarium „Egzekucja decyzji związanych z obowiązkiem usunięcia odpadów”, 26 marca 2021 r.

Spotkanie konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, 22 lutego 2021 r.

Webinarirum „Pomoc de minimis w gospodarce odpadami komunalnymi”, 3 lutego 2021 r.

Posiedzenie inaugurujące działalność Komisji ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi, 14 grudnia 2020 r.

Szkolenie pn. Egzekucja i przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 17 września 2020 r.

Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW dot. uchwalania regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach, 10 września 2020 r.

Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi, 27 kwietnia 2020 r.

Szkolenie dot. egzekucji i przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 5 grudnia 2019 r.

Szkolenie dla radnych miast i gmin woj. śląskiego dot. gospodarki odpadami, 25 listopada 2019 r.

Seminarium w dn. 8-9.10.2019 r. dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami

Szkolenie przedawnienia w opłacie za zagospodarowanie odpadami w dn. 4 czerwca 2019 r.

Wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi w dn. 22 - 23 marca 2018 r.

Spotkanie pn. Egzekucja i przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami w dn. 16 marca 2018 r.

Spotkania konsultacyjne dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnym w styczniu i lutym 2018 r.

Spotkania konsultacyjne ws. sprawozdań w gospodarce odpadami komunalnymi

Polecamy
Współpracujemy