Nasadzenia dębów w Bytomiu podczas wspólnego posiedzenia Zarządów ŚZGiP i ZMP

W dn. 14 września 2018 r. w Bytomiu odbyło się wspólne posiedzenie Zarządów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów oraz Związku Miast Polskich. Podczas posiedzenia, w Parku Miejskim im. Franciszka Kachla w Bytomiu, przed budynkiem Urzędu Miejskiego, Członkowie obu Zarządów dokonali uroczystego nasadzenia dziesięciu dębów kolumnowych. Nasadzenia te odbyły się w ramach akcji zainicjowanej przez Zarząd ŚZGiP, mającej na celu uhonorowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W jej ramach w kilkuset miejscach w 41 gminach województwa śląskiego od początku września br. sadzone są drzewa liściaste. Na rzecz tej akcji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach przekazała nieodpłatnie 400 sadzonek drzew. Inicjatywa ta wpisuje się ogólnopolskie obchody setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę i została umieszczona w oficjalnym kalendarzu obchodów.

Polecamy
Współpracujemy