Seminarium w dn. 8-9.10.2019 r. dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami

W dn. 8-9 października 2019 r. w Wiśle-Malince (Hotel Vestina) odbyło się wyjazdowe seminarium dot. bieżących problemów w gospodarce odpadami komunalnymi. Wzięli w nim udział przedstawicieli miast i gmin członkowskich Związku, którzy odpowiedzialni są za kwestie związane z gospodarką odpadami komunalnymi.

Tematyka seminarium dotyczyła zmian wynikających z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw. Pierwszego dnia seminarium p. Maciej Kiełbus oraz p. Konrad Różowicz z kancelarii prawnej Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. K. szczegółowo przedstawili zmiany wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Specjalizujący się w tematyce związanej z gospodarką odpadami Maciej Kiełbus, ekspert organizacji samorządowych w tej dziedzinie stwierdził, że omawiane zmiany trudno oceniać w kategoriach jednoznacznie pozytywnych lub negatywnych. Ocena ta bowiem zależy od sytuacji danej gminy. Nowe rozwiązania prawne w przypadku niektórych jednostek nie mają charakteru rewolucyjnego, gdyż już wcześniej w nich obowiązywały. Takim przykładem mogą być przepisy dotyczące obowiązku objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałych czy zniesienia tzw. regionalizacji.

Drugi dzień seminarium poświęcony był dyskusji z udziałem p. Krzysztofa Nowaka, Dyrektora Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Przedstawiciele samorządów lokalnych w trakcie dyskusji zgłosili szereg kwestii, które rodzą pytania o charakterze interpretacyjnym i definicyjnym. Wśród nich pojawiły się m.in. zagadnienia dotyczące nieruchomości niezamieszkałych, umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów, kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne, wprowadzenia zwolnień z części opłaty za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców posiadających kompostowniki czy sposobów składania deklaracji.

Pełny program seminarium dostępny jest tutaj.

Szczegółowa relacja z seminarium jest dostępna na naszej stronie internetowej w dziale "Aktualności" - tutaj.

Polecamy
Współpracujemy