Jak wyjść z kryzysu?

Kryzys wodny to problem globalny, ale jednocześnie coraz częściej odczuwamy go w skali lokalnej. Dlatego też wymaga podjęcia równoległych i długofalowych działań na kilku poziomach:


- działania na poziomie międzynarodowym, w tym zwłaszcza w ramach Unii Europejskiej;

- działania władz centralnych Polski oraz centralnych instytucji kompetentnych w tej dziedzinie, w szczególności PGW Wody Polskie;

- działania samorządów lokalnych, które mimo, że są zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie jedynie poprzez pośrednie przepisy prawa, to starają się aktywnie przeciwdziałać skutkom suszy i wspierać retencję wody;

- działania wspólnot lokalnych, w tym poszczególnych mieszkańców.

grafika - jak wyjść z kryzysu

Polecamy
Współpracujemy