Szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych w dniach 18-19.10.2018 r

W dniach 18-19 października 2018 r. w Bielsku-Białej zostało zorganizowane szkolenie z zakresu elektronizacji zamówień publicznych  we współpracy z Sekretariatem Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego Województwa Śląskiego. Szkolenie adresowane było do beneficjentów RIT subregionu południowego, realizujących projekty w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. W programie szkolenia poruszono m.in.: najważniejsze elementy przepisów ustawy prawo zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dot. procesu elektronizacji zamówień, a także wiele konkretnych studiów przypadków.

Polecamy
Współpracujemy