Historia Związku

Prawie 30 lat temu grupa działaczy samorządowych powołała do życia stowarzyszenie pod nazwą Związek Gmin Górnego Śląska. Energiczne działania na rzecz regionu nie pozostały niezauważone, zachęcając do współpracy ze Związkiem licznych partnerów, nawet spoza terenu kraju. Otwartość i chęć do pracy dla dobra regionu zachęciła do współdziałania kulturowo bliskie Górnemu Śląsku gminy Północnych Moraw.

We wrześniu 1992 r. stowarzyszenie zostało przekształcone w Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw. Zaangażowanie środowisk samorządowych po obu stronach granicy, pozwoliło Związkowi na znaczne rozszerzenia zakresu działania i przetrwanie takich zmian historycznych jak rozpad Czechosłowacji. W takiej postaci Związek działał aż do wprowadzonej w 1999 roku reformy ustrojowej Państwa. Przyniosła ona poważne zmiany. Z jednej strony powiększony został terytorialny zasięg działania oraz pojawiły się nowe pola aktywności Związku powstałe w relacjach pomiędzy gminami, powiatami a samorządem regionalnym. Z drugiej jednak strony zmianie uległa struktura Związku - dokonano statutowego rozdzielenia polskiej i czeskiej strony stowarzyszenia. Polska strona Związku przyjęła nazwę Śląski Związek Gmin i Powiatów i w takiej formie działa do dzisiaj, współpracując z czeskim partnerem przy realizacji projektów.

Polecamy
Współpracujemy