Wydłużone terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności

W związku z ogłoszonym stanem epidemii, wydłużeniu uległy m.in. terminy ważności czasowych orzeczeń o niepełnosprawności, wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz zasady wydawania orzeczeń.

Wszelkie informacje na ten temat można uzyskać pisząc na adres mailowy PZON: bok@pzon-tychy.pl lub dzwoniąc na numery telefonu:

(32) 438 20 50 - w sprawach dotyczących składania wniosków oraz informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach,
(32) 438 20 53 - w sprawach dotyczących posiedzeń składów orzekających, terminów komisji oraz odbioru orzeczenia.


fot. pixabay

więcej informacji:
umtychy.pl

Data zamieszczenia: 10.04.2020

Polecamy
Współpracujemy