Pola działalności

Główne pola działalności Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:

  • kształtowanie wspólnej polityki samorządów lokalnych
  • reprezentowanie interesów samorządu lokalnego
  • informowanie i szkolenie gmin i powiatów w dziedzinie polityk i programów UE
  • polityka miejska 
  • działalność na rzecz rozwoju gospodarczego gmin i powiatów i promocja
  • realizacja programu "Rozwój obszarów wiejskich w gminach i powiatach województwa śląskiego"
  • działalność informacyjno-szkoleniowa i edukacyjna na rzecz gmin i powiatów

Polecamy
Współpracujemy